Pon-Pet 09:00 - 15:00 izvozniki.dpc@delo.si 01 47 37 678

Program

poslovne konference

Konferenca bo odgovarjala na ključna vprašanja vsem, ki potrebujejo jasne in uporabne servisne informacije pri izvoznih in drugih mednarodnih gospodarskih dejavnostih.

Govorili bomo o:
– podpori slovenskemu gospodarstvu pri prodoru na tuje trge
– močnemu enotnemu trgu v središču evropske konkurenčnosti – kakšne so priložnosti za podjetja?
– operativnih in strateških izzivih slovenskih industrijskih oz. proizvodnih izvoznikov
– pospeševalnikih izvoza in novih pristopih izvoznega potenciala v globalnem svetu
– priložnostih preskoka v dodanih vrednostih digitalne globalizacije

Dogodek bo povezoval Gregor Murn.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe v programu.

  • Izvozniki 2023

    27. september 2023

  • Številna slovenska podjetja izkoriščajo položaj krajšanja oskrbovalnih verig (vračanje proizvodnje v Evropo po eni strani in »deindustrializacija« Nemčije po drugi) in dejstva, da so mnogi evropski dobavitelji strateško že zapustili oziroma zapuščajo »stare« produkte oziroma tehnologije. Slovenski dobavitelji se trenutno spoprijemljejo z velikim povpraševanjem za nizko ceno, pri čemer kupci zelo težko priznavajo stroške (naraščajoče cene surovin in energentov, stroškov dela ...), saj imajo tudi sami omejitve pri cenah proizvodov. Kako kratkoročno obvladovati stroške? Kako se hkrati preusmerjati v nove poslovne modele, temelječe na novih tehnologijah in tehnoloških ter netehnoloških inovacijah, in se pravočasno mednarodno povezovati še v času, ko nove verige vrednosti nastajajo v okviru mednarodnih (EU ipd.) in internacionaliziranih nacionalnih inovacijskih sistemih? Nastajajo novi izvozni produktni portfelji, odnosi v globalnih verigah vrednosti in poslovni ekosistemi oziroma platforme (npr. e-mobilnost). Meje med panogami in podjetji padajo in se postavljajo na novo, pridružujejo se nova podjetja.

  • Obravnavali bomo digitalno globalizacijo in priložnosti slovenskih podjetij. Globalni trgovinski in finančni tokovi se po krizi 2008 umirjajo (stagnirajo), digitalni podatkovni tokovi pa strmo naraščajo. Poleg prenosa dragocenih tokov informacij in idej sami po sebi omogočajo pretok blaga, storitev, financ in ljudi. Trgovina, kot je bila nekoč, je bila precej omejena zgolj na razvite države in podjetja. Digitalna oblika globalizacije pa daje možnost državam v razvoju, malim in novoustanovljenim podjetjem ter milijardam posameznikom. Digitalne platforme združujejo in povezujejo ljudi okrog sveta in omogočajo nove oblike globalnega trgovanja in bolj globalen trg dela. Digitalna prihodnost (mogoče s pomočjo virtualnega sveta (»metaverzum«)) želi povezovati ljudi po vsem svetu, obstajal naj bi zgolj en svet trgovanja, spoznavanja, ustvarjanja in zabavanja. Tako se zdi, da je digitalna globalizacija šele na začetku. Predstavili bomo dogajanje v digitalnem (hibridnem) globalnem »trgovanju« oziroma poslovanju in uspešne slovenske zgodbe v tem. Odgovarjali bomo tudi na vprašanja, kaj je treba storiti, da bo Slovenija še privlačnejša »domača osnova« za podjetja v novi digitalni/hibridni globalizaciji. Kaj razvoj novih (»born-digital«) podjetij pomeni za obstoječa (industrijska in storitvena) podjetja? Je to grožnja (jemanje najboljših kadrov ...) ali tudi priložnost za razvoj oziroma strateško preobrazbo tradicionalnih proizvodnih podjetij za doseganje višjih dodanih vrednosti?

Poslovno konferenco bomo prenašali v živo v sredo, 27. septembra 2023, ob 9. uri na spletni strani delo.si